E-mail:
Hasło:
  zapamiętaj!
Konto Demonstracyjne
E-mail: demo@i-rpg.net
Hasło: pokazimpa- Wrota Imperium
- Opis Imperium
- Stworzenie Mieszkańca
- Hymn Imperium
- Kodeks Imperium
- Polityka Prywatności

- Forum

- Sukcesy Imperium
- Kontakt z AdministratoramiAktualnie trwa 165 dzień Dwudziestej Ery.
Czas w Imperium: 00:43:08, północ
Do resetu pozostało: 05:16:52

Imperium wita swego najnowszego Mieszkańca! Jest nim Wandzik!

Wszystkich Mieszkańców: 2225
Obecnie w Krainie: 4
Strażnik
Śpiący Karczmarz
-WzA- Sarhun -WzA-
Tigvin Chciwy
 Polityka Prywatności 


§I. Zbieranie danych.
 1. Podczas korzystania z gry zbierane są następujące dane:
  1. podstawowe informacje o użytkowniku - mail, numer GG,
  2. adres IP użyty do rejestracji oraz logowania.
 2. Aktualizacja danych użytkownika realizowana jest automatycznie i bez żadnych dodatkowych potwierdzeń, w oparciu o mechanizmy istniejące w grze.
 3. Gra wykorzystuje mechanizmy ciasteczek oraz magazynu localStorage przeglądarki.
 4. Proces aktualizacji danych użytkownika ma miejsce przy każdorazowym zalogowaniu użytkownika do gry.
 5. Podstawowe dane osobowe użytkowników zostaną usunięte po usunięciu konta w grze.
§II. Wykorzystywanie zebranych danych.
 1. Dane użytkowników nie będą udostępniane przez administratora gry jakimkolwiek podmiotom, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
 2. Dane zbierane podczas korzystania z gry służą jedyne działaniu gry, w tym mają na celu podniesienie komfortu użytkowania aplikacji oraz zapobieganiu oszustwom.
 3. Dane użytkownika mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w sytuacji, w których ich ujawnienie jest wymagane w związku z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi lub w wykonaniu obowiązku nałożonego przez przepisy prawa lub orzeczenie organu władzy sądowej lub administracyjnej.
§III. Bezpieczeństwo danych.
 1. Administrator gry stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 2. Dostęp do danych użytkowników jest ograniczony i ma go jedynie administracja oraz moderatorzy gry.
§IV. Zmiany w polityce prywatności.
 1. Administracja gry zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.
 2. Użytkownicy gry zostaną powiadomieni o zmianach w treści polityki prywatności stosownym komunikatem.